Najnowsze wpisy

Protokół z zebrania wiejskiego 27 06 2019

Protokół z zebrania wiejskiego 27 06 2019

P R O T O K Ó Ł z zebrania wiejskiego sołectwa Rakownia przeprowadzonego w dniu 27 czerwca 2019 roku Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz. 19.00 i trwało do godz. 20.00. Porządek Zebrania: 1. Powitanie mieszkańców. 2. Wybór protokolanta zebrania. 3. Zmiana przedsięwzięcia oraz przeznaczenie oszczędności w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. 4.Więcej oProtokół z zebrania wiejskiego 27 06 2019[…]