kalendarz

Wydarzenia

 

Maj

25 maj 2019 – szkoła -boisko ul. Sowia

Czerwiec

8 czerwca 2019 – Dzień Dziecka – boisko ul. Sowia

14 czerwca 2019 – 14.00 do 16 czerwca 2019 – 14.00 harcerze (100-lecie szczepu) – boisko ul. Sowia

16 czerwca 2019 – 17.00 do 20.00 impreza integracyjna – boisko ul. Sowia

17 czerwca 2019 – 8.00 do 14.00 dzieci przedszkolne – boisko ul. Sowia

28 czerwca 2019 – 17.00 do 24.00 spotkanie grupy „Aktywne Babki” – boisko ul. Sowia

lipiec

26 lipiec 2019 – 15.00 – 24.00 spotkanie rodzinne – boisko ul. Sowia

27 lipiec 2019 – 15.00 – 24.00 spotkanie klasowe – boisko ul. Sowia

sierpień

24 sierpień 2019 – 5.00 – 17.00 Orientacja Na Rakownię – boisko ul. Sowia

31 sierpień 2019 – cały dzień GSPON – boisko ul. Sowia

wrzesień

5 wrzesień 2019 – 19.00 – zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2020 r. – świetlica ul. Dolna

7 wrzesień 2019 – zakończenie lata – boisko ul. Sowia

28 wrzesień 2019 – święto pyry – boisko ul. Sowia