IX strzelanie rad sołeckich

W niedzielę 25.09.2016 na strzelnicy Bractwa Kurkowego przy ul. Brackiej odbyły się po raz dziewiąty mistrzostwa w strzelectwie sportowym rad sołeckich w strzelaniu do tarczy. Rakownię reprezentowali sołtys Grzegorz Piotrzkowski oraz członkowie rady sołeckiej Zbigniew Śliwiński oraz Stanisław Krause. W tym roku niestety zabrakło wśród reprezentantów Rakowni kobiet. Strzelanie z wynikiem 58 punktów zakończyliśmy na szóstym miejscu. Po strzelaniu rad sołeckich (oraz sołtysów) można było strzelać indywidualnie do tarcz ufundowanych przez sponsorów a na koniec do kura.