Projekt chodnika !

26 marca odbyło się w świetlicy w Rakowni spotkanie z projektantami chodnika który ma zostać wybudowany wzdłuż ul. Goślińskiej. Oprócz Panów którzy będą chodnik projektowali swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz Pan Dariusz Urbański oraz Pani Barbara Kuchnowska kierowniczka referatu budowlano-inwestycyjnego(prywatnie mieszkanka naszego sołectwa). Na wstępie burmistrz przedstawił ogólny zarys przedsięwzięcia a także omówił sprawy związane ze zbliżającą się budową wodociągu oraz kolejnego etapu kanalizacji. Nie zabrakło też informacji o rozbudowie sieci światłowodowej oraz naświetlił jakie są możliwości wyremontowania ulicy Dolnej, która została rozjechana  wskutek wzmożonego ruchu (objazdu spowodowanego zamknięciem ul. Gnieźnieńskiej) po wybuchu gazociągu. Pani Barbara przedstawiła dwie koncepcje projektowe, w zależności od szerokości pasa biegnącego wzdłuż ul. Goślińskiej zaprojektowany zostanie chodnik o szerokości 1,5 m lub chodnik ze ścieżką rowerową o szerokości 2,5 m, do tych wielkości należy jeszcze doliczyć strefę bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m . Podstawą projektu będzie jak najmniejsza ingerencja w prywatne posesje tak aby koniecznością wykupu terenów nie zwiększać kosztów wykonania chodnika,  który zgodnie ze słowami burmistrza miałby zostać wybudowany w 2019 r. jeżeli tylko rada gminy umieści ten projekt w budżecie i go zatwierdzi. Chodnik ma zostać zaprojektowany na długości 1.5 km, od zakrętu czyli od ulicy Zielonczanej, a kończył się będzie w okolicy zjazdu w kierunku Okońca i ma przebiegać po stronie prawej patrząc od ulicy Zielonczanej . Projekt chodnika to koszt ponad 50.000.00 zł. Na zakończenie Burmistrz życzył wszystkim obecnym, wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych samych szczęśliwych chwil a w lany poniedziałek mokrego dyngusa. Pomimo szerokiego nagłośnienia informacji o zebraniu w tak ważnej sprawie, dziwić się należy znikomej frekwencji mieszkańców których przybyło dwunastu.