Rozbudowa sieci światłowodowej !

W czwartek 9 sierpnia 2018 o godz. 19.00 w świetlicy odbyło się spotkanie przedstawiciela firmy Inea z mieszkańcami w sprawie rozbudowy sieci światłowodowej. Została zaprezentowana mapa miejscowości wraz z listą adresów przeznaczonych do podłączenia w ramach projektu unijnego i dlatego wykonanie przyłącza będzie bezpłatne, pod warunkiem podpisania umowy na korzystanie z usługi.  Zgodnie z informacją otrzymaną od przedstawiciela w pozostałych przypadkach przy posesji przeznaczonej do podłączenia zostanie zostawiony zapas światłowodu a kiedy właściciel zdecyduje się na podłączenie to będzie ono płatne. Rakownia ,Lista adresów_Rakownia_POPC2 .Wykonanie ma nastąpić do końca roku 2018. Posesje na mapie zaznaczone na zielono są przeznaczone do podłączenia w ramach projektu a posesje w czarnym kółku będą podłączone jako posesje leżące przy drodze ze światłowodem. Wszystkie posesje z listy zostaną odwiedzone przez przedstawiciela Inea w celu podpisania umowy. Aktualny cennik i warunki. INEA 2018 – cennik ,INEA 2018 – regulamin, List intencyjny Oświadczenia do listu intencyjnego,  Wykaz programów telewizyjnych .Mieszkańcy którzy chcieliby mieć przyłącze a nie zostali ujęci w projekcie mają na to szansę, ale jako podłączenie komercyjne, i w takim przypadku należy się skontaktować z przedstawicielem Inea – 780 225 982 .