Turniej tenisa stołowego o puchar sołtysa Rakowni

Do udziału w turnieju zapisało się piętnaście osób, jedna pani i czternastu panów w wieku od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Rozgrywki odbędą się w systemie grupowym. Trzy grupy po cztery osoby i jedna trzyosobowa. Losowanie grup 18 01 2017 po zebraniu wiejskim.

 

 

REGULAMIN
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

O puchar sołtysa Rakowni

 

TERMIN I MIEJSCE:

turniej tenisa stołowego odbędzie się 29.01.2017 r. (niedziela) o godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Rakowni przy ul dolnej 3.

 

UDZIAŁ:

·       mieszkańcy sołectwa Rakownia

ZGŁOSZENIA I LOSOWANIE GRUP:

·       zgłoszenia uczestników przyjmuje Grzegorz Piotrzkowski,(sołtys) do dnia 10.01.2017 r. Tel. 500266257,mailowo na adres gpiotrzkowski@wp.pl

·       losowanie grup odbędzie się do dnia 20.01.2017 r.

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

·       turniej rozegrany zostanie w grupach

·       turniej rozgrywany będzie w zależności od ilości zgłoszeń systemem grupowo-pucharowym.

·       pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt.

·       w przypadku remisu np. 10-10, 11-11 o ostatecznym zwycięstwie zdecyduje przewaga 2 pkt.

 

NAGRODY: organizator przewiduje statuetki/puchary dla 3 najlepszych zawodników

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

sprzęt do rozgrywania meczów tenisa stołowego. Jednocześnie zezwala się korzystać przez uczestników z własnego sprzętu sportowego. Organizator nie odpowiada za sprzęt przyniesiony przez uczestnika.

 

a)     udział w turnieju kobiet i mężczyzn,

 

UWAGI KOŃCOWE:

·       W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.

·       Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu.

·       Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.

·       Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.

·       Wymagane jest obuwie halowe.