Turniej tenisa stołowego

REGULAMIN

 

TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

w ramach rozgrywek jednostek pomocniczych gminy Murowana Goślina

22.10.2016 r.

 

TERMIN I MIEJSCE: turniej tenisa stołowego odbędzie się 22.10.2016 r. (sobota) o godz. 14:00 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mściszewskiej 10 w Murowanej Goślinie.

 

UDZIAŁ:

 • mieszkańcy sołectw oraz osiedli samorządowych gminy Murowana Goślina, zamieszkali na terenie danej jednostki pomocniczej.
 • jednostka pomocnicza wystawia zespół w skład, którego wchodzą 2 osoby: kobieta
  i mężczyzna.

 

ZGŁOSZENIA I LOSOWANIE GRUP:

 • zgłoszenia uczestników przyjmuje Sławomir Malec do dnia 17.10.2016 r. tel.
  (61) 8923687,mailowo na adres malec@murowana-goslina.pl
 • losowanie grup odbędzie się do dnia 20.10.2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

 • turniej rozegrany zostanie w grach singlowych w dwóch kategoriach: open kobiet
  i open mężczyzn.
 • turniej rozgrywany będzie w zależności od ilości zgłoszeń systemem              grupowo-pucharowym.
 • pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt.
 • w przypadku remisu np. 10-10, 11-11 o ostatecznym zwycięstwie zdecyduje przewaga 2 pkt.

 

NAGRODY: organizator przewiduje statuetki/puchary dla 3 najlepszych zawodników w obu kategoriach.

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: sprzęt do rozgrywania meczów tenisa stołowego. Jednocześnie zezwala się korzystać przez uczestników z własnego sprzętu sportowego. Organizator nie odpowiada za sprzęt przyniesiony przez uczestnika.

 

PUNKTACJA OGÓLNA TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO KOBIET I MĘŻCZYZN:

1 miejsce – 10 pkt.

2 miejsce – 9 pkt.

3 miejsce – 8 pkt.

4 miejsce – 7 pkt.

5 miejsce – 6 pkt.

6 miejsce – 5 pkt.

7 miejsce – 4 pkt.

8 miejsce – 3 pkt.

9 miejsce – 2 pkt.

10 miejsce – 1 pkt.

 

PUNKTACJA POŚREDNIA TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO:

W każdej z dwóch kategorii do zdobycia jest 1-10 pkt. Za pierwszych 10 miejsc w turnieju.

O zajętym miejscu w klasyfikacji turnieju decydują:

 1. suma punktów zdobyta w klasyfikacji kobiet i mężczyzn,
 2. udział w turnieju kobiet i mężczyzn,
 3. pozostali otrzymują punkty do końcowej klasyfikacji turnieju w zależności od zajętego miejsca w grupie eliminacyjnej. O kolejności w grupie eliminacyjnej decyduje: ilość wygranych spotkań, lepsza różnica setów, różnica „małych punktów”.

 

UWAGI KOŃCOWE:

 • W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 • Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu.
 • Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.
 • Wymagane jest obuwie halowe.