Zbiórka odpadów rolniczych

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt celem wpisania na listę.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Murowana Goślina, 24 października 2016 r.

Za potwierdzeniem odbioru

Wg rozdzielnika

Wpłynęło do Urzędu:05.04.2016 Znak sprawy:GK.602.41.2016 Referent: Małgorzata Sakowicz Telefon:+48 61 8 923 641

Dotyczy: Bezpłatnej zbiórki odpadów rolniczych oraz przepracowanego oleju z terenu nieruchomości

W drugiej połowie listopada 2016 roku firma AgroOPC Piotr Śliski, Izdby 5, 88-300 Mogilno będzie organizowała bezpłatną zbiórkę odpadów rolniczych oraz przepracowanego oleju z terenu nieruchomości. Zbierane będą: folie od sianokiszonki i pryzmowe,,folie ogrodnicze i budowlane, worki po nawozach, paszy, worki big-bag, sznurek rolniczy, plany (lekkie – niebieskie lub zielone), taśmy kroplujące oraz przepracowany olej.

Każdy zainteresowany zbiórką otrzyma informację telefoniczną od firmy AgroOPC Piotr Śliski o jej konkretnym terminie. Za zebrane odpady zostaną wystawione karty przekazania odpadów.


W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina zwraca się z prośbą o wywieszenie na tablicach informacyjnych załączonych do niniejszego pisma ogłoszeń, oraz wpisanie wszystkich zainteresowanych zbiórką na listę najpóźniej do dnia 7.11.2016r.

ROLNIKU!!!

FIRMA AGROOPC ORAZ URZĄOD GMINY MUROWANA
GOŚLINA ORGANIZUJĄ BEZPŁATNĄ ZBIÓRKĘ
ODPADÓW ROLNICZYCH ORAZ OLEJU
PRZEPRACOWANEGO

ODPADY ROLNICZE ORAZ OLEJE BĘDĄ ODBIERANE
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI OSÓB ZAINTERESOWANYCH.

ORIENTACYJNA DATA ZBIÓRKI: LISTOPAD 2016 R.

Przyjmowane bedo następujące odpady:

-folie od sianokiszonki i pryzmowe (oczyszczone z resztek kiszonki oraz ziemi)

– folie ogrodnicze i budowlane

– worki po nawozach, paszy, worki big-bag (oczyszczone z ziemi, pozbawione resztek

nawozu),

– sznurek rolniczy (siatek rolniczych nie przyjmujemy)

-plany (lekkie – niebieskie lub zielone)

-taśmy kroplujące
-olej przepracowany

PRZY ODDANIU PRZEPRACOWANEGO OLEJU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODDANIA RÓWNIEŻ
FILTRÓW I BANIEK (BAŃKI W ILOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ ILOŚCI ODDANEGO OLEJU,

FILTRY – 1 SZT NA KAŻDE ODDANE 10 L OLEJU).

Każdy z zainteresowanych rolników otrzyma informację telefoniczną od Firmy AgroOPC
o konkretnym terminie odbioru odpadów z posesji.

Zbiórkę obsługiwać będzie Firma AgroOPC Piotr Śliski, Izdby 5, 88-300 Mogilno

OSOBY ZAINTERESOWANE ZBIÓRKĄ PROSZONE SĄ O KONTAKT
TELEFONICZNI! POD NUMEREM TELEFONU:

601 236 867 LUB 661 144 095 DO DNIA 07.11.2016R.

KAŻDY KTO PRZEKAŻE ODPADY OTRZYMA KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW
STANOWIĄCĄ POTWIERDZENIE PRAWIDŁOWEGO ZBYCIA!!!