Zebranie wiejskie !!!

Zapraszam mieszkańców Rakowni do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r w świetlicy. Początek zebrania o godzinie 18.00, a tematem obrad będzie zmiana przeznaczenia pieniędzy z funduszu wiejskiego na 2018 r.

sołtys Grzegorz Piotrzkowski