Zebranie wiejskie – protokół!!!

Dzisiaj 28 lutego 2018 r. o godz. 18.00 odbyło się zebranie wiejskie. protokół z zebrania wiejskiego 28 02 2018  Po zakończeniu oficjalnej części zebrania mieszkańcy rozmawiali w jaki sposób w bieżącym roku naprawiać drogi i w jaki sposób wykorzystać środki których i tak jest zawsze zbyt mało, aby przyniosło to jak najlepszy efekt. Padła propozycja aby po pierwszym wiosennym profilowaniu dróg, wysypać w kilku miejscach pryzmy kruszywa i w miarę pojawiania się dziur wspólnymi siłami je zasypywać. Propozycja jest ciekawa ale wymaga doprecyzowania które nastąpi po poznaniu kwoty jaka zostanie przyznana na sołectwo i ceny usług profilowania i kruszywa. Na koniec przedstawiciele organizatorów wiejskiego Dnia Kobiet, już tylko w męskim gronie dyskutowali o zadaniach jakie są do wykonania w związku z organizacją święta Pań.