Zebranie wiejskie — protokół.

We wtorek 28 listopada 2017 r. w świetlicy o godz. 18.00 odbyło się zebranie  wiejskie. Kolejny raz okazało się, że zainteresowanie mieszkańców jest niewielkie. Obecnych 14 słownie czternaście osób. W dalszej części protokół z zebrania. protokół z zebrania wiejskiego 28112017  .podczas zebrania sołtys przedstawił plan zimowego utrzymania dróg na terenie gminy który można obejrzeć dalej.zimowe utrzymanie dróg . Po oficjalnej części sołtys z radą sołecką dyskutowali nad terminem drugiej edycji „turnieju tenisa stołowego o puchar sołtysa”. Wstępnie termin ustalono na 28 stycznia 2018. W grę wchodzi także 4 luty ale oficjalny zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.