Zebranie Wiejskie zaopiniowało !

We wtorek 15 maja 2018 roku o godzinie 19.00 w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyrażenia opinii naszej społeczności odnośnie  zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania alkoholu oraz ich ilości na terenie naszej gminy. Sprawy związane ze sprzedażą alkoholu to dla mieszkańców ważna sprawa bo frekwencja na zebraniu była jak rzadko kiedy. Głosowano nad gotowymi projektami uchwał dostarczonymi przez Urząd Miasta i Gminy. Obie uchwały tzn określająca zasady usytuowania punktów sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych jak i uchwała określająca maksymalną ilość tych punktów na terenie naszej gminy zostały zaopiniowane pozytywnie przeważającą ilością głosów. Po zakończeniu oficjalnej części zebrania poinformowałem obecnych mieszkańców o kwocie przyznanej naszemu sołectwu na naprawę dróg oraz ile już zostało wykorzystane, a także o szansie na utwardzenie wyjazdów z dróg gruntowych na ul. Goślińską w związku z projektem aktywne sołectwa. Projekt ten to dodatkowa pula pieniędzy w kwocie 130.000 zł do wykorzystania przez sołectwa na budowę lub naprawę dróg. (sołectw jest 23). Rada sołecka ustaliła, że najpilniejszą sprawą jest utwardzenie wyjazdu z ulicy Jastrzębiej na ul. Goślińską. Następną sprawą była organizacja dnia dziecka. Miło mi poinformować, że do dotychczasowych sponsorów: Aktywne Babki, Piotr Tecław, Michał Hałas, Sklep Żuczek, sklep Bronisław Karolina Cianciara oraz Agencja Ubezpieczeniowa Warta Anna Madeja dołączyła firma Inselech (Michał Kozielec) która zasponsoruje dmuchaną zjeżdżalnię. Poinformowałem również radę sołecką i mieszkańców którzy jeszcze byli obecni, że do naszej wiaty na boisku zostaną wykonane ściany w ilości ściana szczytowa oraz cztery pola między słupami wiaty, które wykonawca obiecał zamontować do 26 maja.

sołtys Grzegorz Piotrzkowski