Zebranie wiejskie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Na zebraniu będziemy głosowali nad uchwałami pozwalającymi na kontynuację budowy wiaty na boisku. Prawdopodobnie odwiedzi nas burmistrz. zaproszenie na zebranie wiejskie 2016