Najnowsze wpisy

Pieniądze z funduszu sołeckiego rozdzielone.

Pieniądze z funduszu sołeckiego rozdzielone.

W czwartek 05 września 2019 r. o godzinie 19.00 odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru zadań do sfinansowania z funduszu sołeckiego na 2020 r.  Kwota dostępna do podziału to 34.594,98.  W tym roku pierwszy raz do sołtysa został złożony wniosek poparty przez grupę mieszkańców dotyczący zakupu defibrylatora za kwotę blisko 10.000,00 zł. (wniosek wrazWięcej oPieniądze z funduszu sołeckiego rozdzielone.[…]