Historia

Wieś położona na skraju Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, w odległości 2 km na południowy wschód od Murowanej Gośliny. W 1580 r. należała do Piotra Potulickiego, Wojewody Płockiego, a w końcu XVIII w. do Wł. Gurowskiego. Potem jej właścicielem był książę Sachsen-Attenburg. Obecnie poprzez pozyskanie dotacji z UE została pobudowana nowa świetlica wiejska. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstała kaplica i boisko sportowe.  Wieś posiada na sprzedaż atrakcyjne działki budowlane, co wpłynęło na szybki wzrost liczby mieszkańców w ostatnich latach.

 

 

                               SOŁTYSI RAKOWNI

jan-sala

Według informacji do których udało mi się dotrzeć, w czasie drugiej wojny światowej sołtysem Rakowni był Marcin Makowski, po Panu Makowskim urząd ten jako pierwszy powojenny sołtys sprawował Pan Jan Sala(na zdjęciu), trzecim w kolejności został wybrany znany mi już osobiście Pan Feliks Kwietniewski. Pełnił swoją funkcję przez wiele lat a potem na stanowisku tym zastąpiła go żona Cecylia Kwietniewska i sprawowała funkcję sołtysa do roku 1988. Podczas wyborów w 1988 roku na kolejnego sołtysa naszej miejscowości został wybrany, trzydziestoletni wówczas, Pan Stanisław Krause, którego po dziesięciu latach, na kolejne cztery lata do roku 2002 zastąpiła żona Halina Krause. Następnym sołtysem został wybrany Pan Józef Kowalczyk i pełnił swoją funkcję w latach 2002-2006, to za kadencji Pana Kowalczyka na boisku wiejskim w Rakowni odbyły się dożynki Gminne. Pana Józefa na stanowisku sołtysa zastąpił Pan Michał Hałas, który sołtysował przez dwie kadencje do roku 2015. W dniu 26 marca 2015 roku zebranie wiejskie funkcję sołtysa powierzyło Grzegorzowi Piotrzkowskiemu (czyli piszącemu ten krótki rys).

  1. Jeżeli ktokolwiek ma inne lub bardziej pełne informacje (wiarygodne lub udokumentowane) to proszę o kontakt, a notatkę zawsze można uzupełnić.