Zebranie wiejskie !!!!!

W dniu 5 września 2019 roku o godzinie 19.00 w świetlicy odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok. Jest to najważniejsze z zebrań (oczywiście poza wyborczym) bo to na tym zebraniu mieszkańcy decydują na jakie przedsięwzięcia zostaną wydane pieniądze które zostały przyznane sołectwu. Wydatkowanie tych funduszy jest obwarowane wieloma zastrzeżeniami i dlatego nie każdy pomysł może być zrealizowany z funduszu sołeckiego. Są to pieniądze gminne o wydaniu których decydują mieszkańcy, ale które muszą zostać wydane na zadania własne gminy. Pomysły może zgłaszać sołtys, rada sołecka, albo grupa 15 dorosłych mieszkańców na piśmie najpóźniej podczas zebrania przed zatwierdzeniem porządku zebrania. W piśmie musi zostać przedstawiony konkretny cel wydatkowania funduszu wraz z kwotą oraz uzasadnieniem i oczywiście cel ten musi być zgodny z zadaniami własnymi gminy.

Zapraszam do uczestnictwa w zebraniu.      Sołtys