Sołtys i rada sołecka

Sołtys: GRZEGORZ PIOTRZKOWSKI  

tel. +48 500 266 257

e-mail: gpiotrzkowski@wp.pl

Główne cele:

 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – budowa oświetlenia drogowego,
 • budowa chodnika wzdłuż ul. Goślińskiej,
 • organizacja imprez integracyjnych i sportowych dla mieszkańców wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Rakowni.

Kilka słów o mnie:

Nazywam się Piotrzkowski Grzegorz.
Urodziłem się w Rakowni w 1961 roku.
Ukończyłem Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji w Poznaniu, na kierunku Eksploatacja i Naprawa Spalinowych Pojazdów Trakcyjnych, a po zdaniu matury pracowałem w Lokomotywowni Poznań jako młodszy maszynista lokomotyw spalinowych.Po zakończeniu w stopniu kaprala służby wojskowej pracowałem jeszcze w kilku zawodach, aż do czasu gdy wraz z żoną Jolantą zaczęliśmy prowadzić gospodarstwo rolne, przekazane przez rodziców p. Jolanty, p. Śliwińskich. Mamy dwoje dzieci: Małgorzatę i Pawła.
Zainteresowania to komputery i mechanika.
Jestem członkiem kilku organizacji ( BS, OSP, Spółka Wodna…..) a od wielu lat jestem wybierany do rady sołeckiej.
Priorytetem w działalności jako sołtysa będzie poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców sołectwa, nie zapominając przy tym o potrzebie integracji i konsolidacji mieszkańców wsi w myśl zasady, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

RADA SOŁECKA:

 • Jolanta Piotrzkowska
 • Urszula Kozielec
 • Marek Reszela
 • Stanisław Krause
 • Piotr Tecław
 • Adrian Krause
 • Zbigniew Śliwiński
 • Andrzej Kowalewski.    

REPREZENTUJĄCY NAS RADNY —

   PIOTR TECŁAW

mde

KIM JESTEM :

Od urodzenia mieszkam w Rakowni, gdzie wraz z żoną Danutą prowadzę gospodarstwo rolne oraz od 18 lat prowadzę działalność gospodarczą. Od kilkunastu lat działam w spółce wodnej „Trojanka”.

Kontynuuję rodzinne tradycje członkostwa w OSP Rakownia.

Jako radny, ale przede wszystkim mieszkaniec Rakowni, w szczególny sposób będę dążył do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Rakownię z Murowaną Gośliną, jak i utwardzanie wszystkich dróg gruntowych oraz oświetlenie ulic. Zarówno bezpieczeństwo, jak i lepsze życie naszych mieszkańców są dla mnie ważne, dlatego też budowa sieci wodociągowej jest jednym z moich priorytetów . Przez ostatnie lata dałem się poznać jako osoba dla której problemy są po to aby je rozwiązywać, więc sądzę, że rozbudowa remizy OSP w Rakowni również zakończy się powodzeniem.

Kontakt pod nr. tel. +48 501 609 099