Wybory !!!

W tym roku po raz pierwszy w historii, mieszkańcy Rakowni samodzielnie decydowali o tym kto będzie ich reprezentował w Radzie Miejskiej. Komisarz wyborczy stwierdził, że naszą miejscowość zamieszkuje ponad 500 mieszkańców i dlatego Rakownia ma prawo zostać osobnym okręgiem wyborczym. W niedzielę 21 października 2018 r. o godz. 7.00 po raz pierwszy został otwarty lokal wyborczy w Rakowni, którym na czas wyborów została dawna świetlica (budynek będący własnością gminy). W naszym sołectwie uprawnionych do głosowania było 483 mieszkańców. Lokal wyborczy odwiedziło 353 mieszkańców, co daje nam największą frekwencję w Gminie. Liczenie głosów oraz spisanie protokołów przeciągnęło się prawie do rana. W wyniku głosowania w Rakowni uzyskano następujące wyniki : na burmistrza,

– Owczarzak Wojciech – 5,

– Pędziński Szymon – 87,

– Szpot Radosław – 67,

– Urbański Dariusz – 190,

Głosów nieważnych – 4.

W głosowaniu na radnego Rady Miejskiej kandydaci otrzymali:

– Hałas Michał – 140,

– Tomicka-Galbas Marzanna – 51,

– Tecław Piotr Wiesław – 153.

Głosów nieważnych – 9.

W wyborach do rady powiatu Pani Joanna Bogusz z Rakowni otrzymała 90 głosów.

Dziękuję wszystkim którzy wzięli udział w wyborach, a Panu Piotrowi życzę powodzenia w wypełnianiu obowiązków radnego.