Orientacja Na Rakownię !!!

 

VII odsłona doskonałej imprezy plenerowej

organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół

Rakowni !!!

Orientacja na Rakownię

Zapraszamy na VII Orientację na Rakownię, która odbędzie się w sobotę 22 maja 2021 roku po

południu! LINK DO ZAPISÓW: www.tech-race.pl

 

PROGRAM IMPREZY

13:30 Otwarcie biura zawodów w/przy świetlicy

14:30 Oficjalne rozpoczęcie i powitanie uczestników, odprawa techniczna i szkolenie dotyczące

posługiwania się mapą do imprez na orientację

15:00 Start (00:00)

Ok. 16:00 Meta pierwszych zawodników, na mecie symboliczny poczęstunek dla zawodników

Ok. 17:30 Ogłoszenie wyników zawodów rozdanie pucharów zwycięzcom tras, rozdanie nagród

Na placu zabaw dostępny będzie sprzęt do zabaw rodzinnych, bezpośrednio w trakcie działania

mety odbywać się będzie impreza integracyjna przy świetlicy.

KATEGORIE

Kategorie OPEN:

 • „Dziecięca” – oznaczona taśmą na całej długości, przygotowana głównie dla dzieci i rodzin
 • z dziećmi, wg szarfowanej lub oznakowanej w inny sposób w terenie trasy, możliwość startu
 • w grupie – ok. 2,5 km
 • „Rodzinna” – średni poziom trudności, trasa nieoznakowana, możliwość startu w
 • grupie – ok. 4 km
 • „Nordic Walking” – ok. 6 km wg częściowo oznakowanej trasy, możliwość startu w grupie

Kategorie SPORTOWE – dystans długi

 • K/M: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50
 • Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii w przypadku zbyt małej ilości
 • zgłoszeń na daną kategorię

OPŁATY

Koszt uczestnictwa – zależny jest od wyboru i terminu wpłaty!

W kategorii OPEN dla startów grupowych opłata obowiązuje osobno KAŻDEGO członka zespołu.

Dokonanie przelewu opłaty startowej jest warunkiem koniecznym do wpisania na listę startową.

OPŁATA WPISOWA NA “VII ORIENTACJĘ         NA RAKOWNIĘ”                 22 MAJA 2021 Termin I – wpłata do 15 kwietnia 2021 Termin II – wpłata od 16 do 30 kwietnia 2021 Termin III – wpłata  od 01 do 21 maja 2021
Dziecko – do 16 lat 15 zł 20 zł 25 zł
„Dorosły” – 16 lat i powyżej 30 zł 40 zł 50 zł

 

 

Zniżki:

 • Dzieci poniżej 3 lat i dzieci z Rakowni poniżej 10 lat bez opłat
 • Karta Dużej Rodziny (jakakolwiek) – przy wpłacie w II terminie obowiązuje wpisowe z I
 • terminu, przy wpłacie w III terminie obowiązuje wpisowe z II terminu

Wpisowe należy wpłacać za pomocą bankowości elektronicznej na dostępnej na stronie

https://tech-race.pl. Na liście uczestników wyszczególnieni będą tylko opłaceni uczestnicy

Wpisowe można również przesyłać przelewem bankowym na konto (preferujemy jednak płatność

poprzez bankowość elektroniczną):

Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni

Goślińska 56

62-095 Rakownia 62-095

nr konta: 06 9044 0001 0020 0210 5141 0001

tytułem: ORIENTACJA NA RAKOWNIĘ, IMIĘ I NAZWISKO KAŻDEGO UCZESTNIKA

Uwaga: w dniu imprezy na starcie nie będzie można dokonywać

płatności (nie posiadamy kasy).

COVID

 • W przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z COVID narzuconych przez władze
 • administracyjne wszyscy uczestnicy mają obowiązek się do nich zastosować
 • Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z zaakceptowaniem ryzyka zachorowania
 • na COVID, żaden uczestnik nie będzie wysuwał roszczeń związanych z zachorowaniem
 • lub jego następstwami w stosunku do organizatora
 • W przypadku wystąpienia obostrzeń organizator ma prawo zmienić formułę imprezy
 • oraz jej agendę godzinową, np zastosować starty indywidualne, zorganizować wirtualne
 • biuro zawodów nie dopuszczając do gromadzenia się uczestników, itp. Organizator
 • ma też prawo do przesunięcia terminu imprezy.

Pełny regulamin imprezy:

Pobierz regulamin

Jeśli chcesz poćwiczyć orientację w Rakowiańskich lasach przed zawodami, wejdź na

stronę www.rakownia.org/zielony-punkt-kontrolny.