Dożynki Gminne w Rakowni !

W dniu wczorajszym tj. 27 maja o godzinie 19.00 na boisku sportowym przy ul. Sowiej w Rakowni odbyło się zebranie mieszkańców. Tematem zebrania była organizacja dożynek gminnych, których gospodarzem ma być w tym roku nasze sołectwo. Pomimo bardzo małej frekwencji, którą można tłumaczyć kiepską pogodą,  małym zainteresowaniem mieszkańców organizacją święta plonów albo też całkiem innym powodem, udało się omówić kilka kluczowych spraw. Organizacja tak dużej imprezy wymaga bardzo dużo pracy więc nie ulega wątpliwości, że będziemy musieli się jeszcze kilka razy spotkać. Dziękuję wszystkim którzy przybyli i uczestniczyli w zebraniu. Sołtys.