Rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej w Rakowni !!!

Umowa na wodociąg w Rakowni podpisana!
W dniu 27 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina burmistrz, działając jako Inwestor zastępczy w imieniu i na rzecz Aquanet S.A., podpisał umowę na roboty budowlano-montażowe z wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą – Terlan Sp. z o. o. Spółka wykona zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Rakowni”.
W ramach 12-miesięcznej realizacji zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa wraz z 162 przyłączami o łącznej długości 5,7 km w ulicach: Gawrona, Jaskółki, Jastrzębia, Krucza, Kukułki, Orla, Pawia, Perkoza, Przepiórki, Puszczyka, Sikorki, Skowronka, Słowika, Sokoła, Sowia, Szpaka, Wiklinowa, Wróbla, Zięby w Rakowni. Wartość umowy wynosi 4.735.499,99 zł brutto.
Joanna Rosikiewicz
Na zdjęciu od lewej: Jacek Wojnowski (dyrektor ds. realizacji kontraktów – TERLAN), Łukasz Rybacki (Prezes Zarządu – TERLAN), Dariusz Urbański, Piotr Tecław, Grzegorz Piotrzkowski