Obietnice nabierają realnego kształtu.

Budowa wodociągu w Rakowni powoli nabiera rumieńców bo właśnie uzyskano pozwolenie na budowę. pozwolenie na budowę wodociągu w Rakowni

Pozwolenie na budowę na wodociąg w Rakowni zostało wydane. Niedługo będzie prawomocne.W tej chwili trwa przepisywanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ze Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na Aquanet (pozostały niewybudowany zakres).Jak dokumenty będą kompletne to zostanie ogłoszony przetarg łącznie na budowę wodociągu i kanalizacji. Powinno być to jeszcze w kwietniu.

Pozdrawiam,

 Barbara Florys-Kuchnowska

Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami