Protokół z zebrania wiejskiego

W dniu 09 02 2017 odbyło się drugie już w tym roku zebranie wiejskie. Frekwencja czyli zainteresowanie mieszkańców sprawami wsi stała na bardzo niskim poziomie. Mam nadzieję, że następne zebranie odbędzie się przy udziale większej ilości mieszkańców.(powiedzmy, że było zimno i nie chciało się opuszczać ciepłego domu). Zebranie przebieg miało bardzo sprawny, przedstawiam protokół. protokół z zebrania wiejskiego 09 02 2017