Sprzątanie świata w Rakowni !!!

Drodzy mieszkańcy Rakowni!!! Wzorem lat ubiegłych, O S P Rakownia, wraz z pozostałymi organizacjami działającymi w naszym sołectwie, zapraszają wszystkich chętnych, do wspólnego sprzątania naszej wsi. Osoby zainteresowane ładnym wyglądem Rakowni proszone są o przybycie przed remizę OSP  w dniu 22 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00. Po zakończeniu akcji zbierania śmieci, na boisku sportowym czekać będzie na uczestników ognisko przy którym chętni będą mogli usmażyć kiełbaski ufundowane przez organizatorów.  Liczymy na duże zaangażowanie wśród mieszkańców.(ze względu na bezpieczeństwo podczas pracy przy drodze prosimy zabrać kamizelki odblaskowe, organizatorzy zapewniają worki i rękawice).