Zebranie wiejskie!!!

We wtorek 05 września 2017 r. o godzinie 18.00 w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego jaki otrzyma sołectwo Rakownia w 2018 r. Jest to najważniejsze zebranie wiejskie w ciągu roku które można by nazwać naszym wiejskim zebraniem budżetowym. Kwota na przyszły rok jest całkiem spora i wynosi 29.446.11 i jest zależna od ilości mieszkańców zameldowanych w danej miejscowości (a nie zamieszkujących). Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim do wydatkowania pieniędzy propozycje może zgłaszać sołtys, rada sołecka albo grupa piętnastu pełnoletnich mieszkańców danej miejscowości. Po otrzymaniu informacji o wysokości funduszu sołeckiego odbyły się dwa zebrania rady sołeckiej zwołane przez sołtysa celem ustalenia zadań na które można zgodnie z ustawą wydać pieniądze przypadające sołectwu w roku 2018. Ustalono następujące przedsięwzięcia: projekt budowy chodnika lub ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Goślińskiej- 15.000.00, doposażenie placu zabaw przy świetlicy w huśtawkę dwustanowiskową o konstrukcji metalowej- 4.700.00, organizacja dnia dziecka- 4.000.00, budowa skoczni w dal na boisku sportowym- 1.000.00, organizacja drugiej edycji turnieju tenisa stołowego o puchar sołtysa Rakowni- 500.00, organizacja festynu „dożynki wiejskie” połączone z otwarciem remizy strażackiej która ma zostać rozbudowana w 2018 r.- 3.776.00, wykonanie mapy Rakowni oraz odmalowanie tablicy w której będzie umieszczona- 470.00. Na zebranie przybył na zaproszenie sołtysa Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Pan Dariusz Urbański. Przedstawił obecnym na zebraniu mieszkańcom najnowsze informacje dotyczące budowy w Rakowni wodociągu, kanalizacji, oświetlenia drogowego oraz rozbudowy remizy OSP. Potwierdził także chęć dofinansowania projektu budowy chodnika lub ścieżki pieszo rowerowej (całkowity koszt projektu to ok. 40.000.00, sołtys napisał prośbę do burmistrza o dofinansowanie w wysokości 25.000.00 zł.) , jeśli tylko rada gminy umieści taki zapis w budżecie na przyszły rok. Korzystając z obecności burmistrza mieszkańcy zadawali pytania dotyczące spraw wiejskich a w szczególności stanu dróg gruntowych. Odpowiedzi nie wszystkich usatysfakcjonowały ponieważ pomimo zwiększenia prawie o sto procent środków na utrzymanie dróg to ich stan i tak pozostawia wiele do życzenia (w najbliższym czasie asfaltu gmina nam na drogach gruntowych nie położy). Na zebraniu obecnych było 29 mieszkańców co niestety wcale nie jest liczbą oszałamiającą, chciałbym aby w następnych zebraniach uczestniczyło więcej osób. Pełny tekst protokołu z zebrania- protokół z zebrania wiejskiego 05092017 .   Sołtys Grzegorz Piotrzkowski