Zebranie Wiejskie !!!

ZAPROSZENIE

SOŁTYS GRZEGORZ PIOTRZKOWSKI

ORAZ RADA SOŁECKA SOŁECTWA RAKOWNIA ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

RAKOWNIA

 

NA ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się

28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 18:00

w świetlicy w Rakowni.

 

Porządek zebrania:

 

  1. Podział pieniędzy z nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w turnieju sołectw i osiedli samorządowych w 2017 rok

(wysłuchanie propozycji mieszkańców, dyskusja)

  1. Zatwierdzenie podziału pieniędzy z nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w turnieju sołectw i osiedli samorządowych w 2017 r. (podjęcie uchwały)
  2. Wolne głosy i wnioski
  3. Zakończenie zebrania

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

 

(pieczęć i podpis sołtysa)