Zebranie wiejskie!

We wtorek 12 czerwca 2018 r. o godzinie 20.00 w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie w sprawie zmiany przeznaczenia pieniędzy w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. Na zebranie przybyło 10 – słownie dziesięć!!!  osób. Jest to frekwencja świadcząca o zainteresowaniu mieszkańców sprawami wsi, a potem się słyszy dlaczego tak a nie inaczej. Tematem zebrania było przeznaczenie pieniędzy które nie zostały wykorzystane z funduszu sołeckiego. W tym przypadku większość pochodziła z oszczędności podczas organizowania festynu sportowego dzień dziecka. Kwota łączna do ponownego zagospodarowania to 2.550,00 zł. Sołtys i rada sołecka zaproponowali, żeby przeznaczyć te pieniądze na zakup kolejnych ścian do wiaty, starczyłoby na pozostałe trzy pola od strony płotu  i na ścianę szczytową. Obecny na zebraniu radny p. Michał Hałas zgłosił propozycję aby pieniądze przeznaczyć na współfinansowanie wykonania projektu ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Bernarda Kłosa w Murowanej Goślinie do ulicy Zielonczanej w Rakowni, a tym samym połączenie (na razie projektem) ścieżką pieszo-rowerową Rakowni z Murowaną Gośliną. Po krótkiej dyskusji przy czterech głosach przeciwnych, pięciu głosach za i jednym wstrzymującym się propozycja współfinansowania projektu ścieżki została przez zebranie wiejskie zaakceptowana. Kończąc zebranie sołtys podziękował obecnym za przybycie oraz poinformował, że 23 czerwca 2018 r. na boisku sportowym organizujemy „Wieczór Kupały”. Jak nazwa sugeruje pod wieczór zapłonie ognisko przy którym będzie można upiec kiełbaski, (kilka kilogramów przyniesiemy a czy dla wszystkich wystarczy to zależy od frekwencji, nie zaszkodzi trochę zabrać z domu tak samo jak napoje), porozmawiać a nocą wyruszyć na poszukiwanie tego jedynego kwiatka, którego jeszcze nikomu nie udało się znaleźć. Zapraszamy.