Początek budowy

W dniu dzisiejszym tj. 26.10.2016 r. o godz. 10.00 na boisku sportowym w Rakowni przy ul Sowiej nastąpiło oficjalne rozpoczęcie budowy wiaty. Osoby śledzące wszystkie wpisy orientują się jakie były problemy aby do tego doszło, ale w końcu jest początek. Tę małą uroczystość (bo duża powinna być przy otwarciu po zakończeniu budowy) uświetnili swoją obecnością zaproszeni Burmistrz Miasta i Gminy, Dariusz Urbański, oraz Radny, Michał Hałas, niestety Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni p. Przemysław Popiołkiewicz nie przybył. Po uroczystym wkopaniu „Aktu Erekcyjnego” była lampka szampana i chwila rozmowy, po czym uczestnicy rozeszli się do swoich zajęć a wykonawca p. Przemysław Reszela przystąpił do dalszych prac budowlanych.