Bezpłatne kursy językowe

Poproszono mnie o udostępnienie oraz rozpowszechnienie informacji o możliwości zorganizowania bezpłatnych kursów językowych i komputerowych. Jest to obwarowane wieloma wytycznymi które należy wypełnić aby do kursu doszło.ulotka-g-pulotka

Wytyczne do projektu na powiat Poznański:

 

  1. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych u min. 90% wśród 288 os. (148K/140M) dorosłych mieszkańców Poznania i pow. poznańskiego o niskich kwalifikacjach w wieku 25 – 64 lata do poziomu A, co ułatwi im poruszanie się po rynku pracy;

 

  1. Wśród 288 osób, które przystąpią do Projektu: 86 osób/46K, 40M bezrobotnych (w tym 52 osby /28K, 24M długotrwale bezrobotne, 68 osób/36K,32M to osoby bierne zawodowo, 134 osoby/ 70K,64M to osoby pracujące oraz 130 osób pracujących. Wśród 288 osób, 115 osób to osoby z terenów wiejskich (58K, 57M);

 

  1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 12 osób niepełnosprawnych (6K, 6M), z 288 uczestników;

 

  1. 100 % osób uczestniczących w Projekcie to osoby w wieku od 25 lat, w tym 50 % to osoby w wieku powyżej 50 lat, wszystkie osoby są o niskich kwalifikacjach;

 

  1. 100 %  os. uczestniczącymi w projekcie są osobami, które nie uczestniczyły w programie LL (life long learning).

 

 

 

 

 

 

Wytyczne odnośnie współpracy:

  1. Tworzymy grupy 12-osobowe ( nie może być mniej, ani więcej);
  2. Kurs trwa 120 godzin (chcemy by odbywał się 2 razy w tygodniu po 3 godziny- do ustalenia);
  3. Projekt obejmuje zarówno język niemiecki jak i angielski;
  4. Kursanci muszą mieścić się w przedziale wiekowym od 25-64 lat, z wykształceniem nie wyższym niż średnie. Rekrutację mogliby Państwo rozpocząć już od września.

 

 

W razie niejasności, oraz pytań proszę kontaktować się  pod numerem telefonu: 533- 772- 233, 731- 998- 558 e-mail: arletaswiatek.ajoee@gmail.com

 

 

POZDRAWIAMY AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH EASY ENGLISH