Zebranie wiejskie

ZAPROSZENIE

Sołtys Grzegorz Piotrzkowski wraz z radą sołecką zaprasza mieszkańców sołectwa Rakownia

dnia 18 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 do świetlicy wiejskiej na zebranie wiejskie w sprawie przeznaczenia nagrody finansowej za turniej jednostek pomocniczych gminy w 2016 roku

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w zebraniu.